Поиск сайту / Site search

..."Святая Земля" – прототип всех остальных, духовный центр, которому подчинены остальные, престол изначальной традиции, от которой производны все частные ее версии, возникшие как результат адаптации к тем или иным конкретным особенностям эпохи и народа.
Рене Генон,
«Хранители Святой Земли»

04.02.2019

Представляем: Туранлы Ферхад Ґардашкан Оглу

Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу
—  доктор історичних наук,  тюрколог, культуролог, етнолог.

Основна тема наукових досліджень:
Проблеми історії міждержавних відносин України, зокрема з Туреччиною в XVI-XVIII століттях та османської палеографії.
 Сфера наукових інтересів:
Археографія, джерелознавство, етнолінгвістика.

Туранли Фeргад Ґардашкан Оглу (нар. 26 грудня 1960 р., Азербайджан). Український науковець, доктор історичних наук, сходознавець-тюрколог, українознавець, професор кафедри загального і слов'янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Громадянин України.

У 1977–1979 роки жив і працював в Баку. У 1979–1981 роках служив у лавах армії у Львові та Івано-Франківську (Україна). У 1986 році створив сім’ю, має доньку та онука. Згодом працював в органах МВС України, зокрема в школі міліції. 

У 1992 році закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія». В 1993–1996 навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету за спеціальністю «Всесвітня історія». 

У 1994–1996 роках і в жовтні 2001 року проходив практику в Стамбульському університеті та досліджував писемні джерела в турецьких архівах і бібліотеках, які стосуються теми його дисертації, а також вивчав османсько-турецьку палеографію, історію релігії та культури. 

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, а в 2003 році закінчив докторантуру цього інституту. Досліджує проблеми історії міждержавних відносин України, зокрема з Туреччиною в період XVI–XVIII століть. 

12 жовтня 2017 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за темою «Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)» у вигляді монографії за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни в спеціалізованій вченій раді Д 26.001.20 Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.

Наукові керівники та консультанти

Володимир Грабовецький, Омелян Пріцак, Ярослав Дашкевич, Ярослав Калакура

Досвід професійної діяльності

2019 — професор, завідувач (за сумісництвом) кафедри сходознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (Київ, Україна).

2007 – 2019 – доцент, з 2 вересня 2019 р. - професор кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ, Україна).

2012–2014 рр. ‒ завідувач кафедри (за сумісництвом) сходознавства Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Київ, Україна).

2011–2012 рр. ‒ завідувач кафедри (за сумісництвом) сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича факультету філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

1997–2000 рр. ‒ доцент кафедри культурології та релігієзнавства філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна).

2000–2006 рр. – доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2006–2007 рр. – доцент кафедри міжнародних відносин Українсько-арабського інституту імені Аверроеса Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна).

1993–1997 та 2001 рр. ‒ стажування в Стамбульському університеті (Туреччина) та дослідження з теми дисертації в турецьких архівах i бібліотеках.

Професійна активність

З 2003 року – керівник сектору сходознавчих досліджень Інституту стратегічного аналізу наративних систем / (ІСАНС) - L’institut de l’analyse strategique des systemes narratifs (IASSN). 

2003–2006 рр. – керівник відділу тюркології збірника «Мова та культура». 

З 2007 року – керівник тюркологічних студій Центру сходознавства НаУКМА.

Участь в міжнародних заходах

Учасник І Всесвітнього з’їзду азербайджанців у Баку (10–14 листопада 2001 р.) та міжнародних наукових конференцій (в Україні, Польщі, Туреччині, Азербайджані, Румунії та інших країнах).

Громадська діяльність

Є одним із засновників Конгресу азербайджанців України; керівник «Асамблеї української та азербайджанської інтелігенції».

Політична діяльність

У період 2006–2008 рр. був помічником народного депутата Верховної Ради України Геннадія Удовенка. 

2014 рік – помічник народного депутата Верховної Ради України Лілії Гриневич.

Відзнаки та нагороди

2002 року – відзнака «За вагомий особистий внесок у розвиток сходознавства в Україні». 2009 року – відзнака «За бездоганну багаторічну працю, відданість справі Академії та значний внесок у розбудову Національного університету «Києво-Могилянська академія». 2010 року – відзнака «За високі досягнення в навчальній науковій, організаційній, громадській роботі та у зв’язку з 50-річчям від Дня народження». 2010 року – почесна Грамота за активну громадську діяльність, спрямовану на відродження та розвиток культури, вагомий особистий внесок у справу збереження міжнаціонального миру й злагоди в Україні та з нагоди 50-річчя від Дня народження. 

2010 року – «Почесна відзнака» за вагомий внесок у відродження духовності та за особисті досягнення в літературній творчості Національної спілки письменників України; 2010 року – Fəxri Diplom / “Почесний диплом” Cooperation Center Azerbaijanis and other Turkish Language People; 

2013 року – Подяка за особистий внесок у розвиток Турецького центру інформації та досліджень з нагоди 10-річчя турецького центру інформації та досліджень Інституту філології Київського національного університету імені траса Шевченка; 

2015 року – «Грамота» за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науко-педагогічну діяльність Міністерства освіти і науки України. 

2016 року – державна нагорода / медаль «За нові досягнення» («ПОСТУП» / «TƏRƏQQİ») за визнання професійної та громадської діяльності від Президента Азербайджанської Республіки.

Паломництво-Гадж до Ка’би

2016 року – на запрошення Короля Королівства Саудівської Аравії Й. В. Салмана ібн ʿАбдал-Азіза ас-Сауда / سلمان بن عبد العزيز آل سعود الملك здійснив паломництво-Гадж до Ка’би (в 1437 році з 30 зількаде по 15 зільхіджджа за мусульманським літочисленням (з 02 по 17 вересня 2016 р.);

Хобі

Гра в шахи

Кредо

Alea jacta est «Жереб кинуто»

Опубліковані праці

1. Gardaşkanoğlu, Ferhad [Turanlı], Osmanlı-Ukrayna münasebetleri, Tarih ve Medeniyet, İstanbul, 1995, Say:13, s. 43‒45.

2. Gardaşkanoğlu, Ferhad [Turanlı], Ukrayna, Osmanlı Himayesinde, Tarih ve Medeniyet, İstanbul, 1995, Say:15, s. 40‒43.3.

3. Gardaşkanoğlu, Ferhad [Turanlı]; Grabovetskiy, Volodımir, 17. Yüzyılda Ukrayna-Osmanlı İlişkileri, Tarih ve Medeniyet, Say: 26, İstanbul, 1996, s. 53–56 (Грабовецький В. В., Туранли Ф. Ґ. Турецько‒Українська угода 1648р. / İсторія та культура. Стамбул, 1996. № 26. С.53‒56 (у співавторстві з акад. Грабовецьким В. В. (тур. мов.).

4. Ferhad Gardaşkanoğlu [ Turanlı], Hatman, İslam Ansiklopedisi, Cilt, 16, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997, s. 484–485.

5. Туранли Ф. Ґ. Українсько‒турецькі взаємозв’язки у XVII ст. / Тези доповіді на науковій конференції „400 річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького”. – Станбул, 1995 ( 30 листопада‒1 грудня 1995р., тур.мов.).

5. Туранли Ф. Ґ. Українсько‒турецькі взаємозв’язки у XVII ст. / Тези доповіді на науковій конференції „Туреччина і Україна” в університеті Мармара. Станбул, 1996 ( 03 січня, тур.мов.).

7. Туранли Ф. Ґ. Українсько‒кримський союз 1648 р. за даними літопису Сена’ї / Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина». № 1(2). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 1998. С.36‒41.

8. Туранли Ф. Ґ. Релігійна толерантність або історичний досвід Туреччини як фактор вирішення міжконфесійних проблем. / Тези доповіді на науковій конференції, присвяченої 50‒річчю Декларації прав людини. К., 1998 (24‒25 грудня).

9. Туранли Ф. Ґ. Християнські мотиви в Ісламі: деякі аспекти, історіософічне осмислення / Тези доповіді на IX Міжнародній науковій конференції „Історія релігій в Україні”. Львів, 1999 (11‒13 травня). Кн. ІІ. С.180‒182.

10. Туранли Ф.Ґ. Оповідь про народження Ісуса Христа у святій Книзі Кур’ан / Тези доповіді на X Міжнародній науковій конференції „Історія релігій в Україні”. Львів, 2000 ( 16‒19 травня).Кн. ІІ. С.182‒187.

11. Туранли Ф.Ґ. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена’ї. / Східні мови та літератури. Історія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 4. К. : Вид. центр «Київський університет», 2000. С.71‒75.

12. Туранли Ф. Ґ. Літописні твори М. Сена’ї та Г. Султана як історичні джерела. К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2000. 328 с. (фіз. арк. 20,05).

13. Туранли Ф. Ґ. З історії зовнішньополітичної діяльності уряду Української держави 1918–1920 рр. / Східні мови та літератури. Історія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 3. К. : Вид. центр «Київський університет», 2000. С. 67–70.

14. Туранли Ф. Ґ. Джерела та особливості османської палеографії / Східні мови та літератури. Історія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 5. К. : Вид. центр «Київський університет», 2001. С. 48–49.

15. Мірошниченко М.М., Туранли Ф.Ґ. Азербайджан, Азербайджанська Республіка / Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ). Київ, 2001. Том 1. С. 214‒216.

16. Туранли Ф.Ґ. Алієв Гейдар Алірза Оглу / Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ). Київ, 2001.Том 1. С. 383.

17. Туранли Ф.Ґ. Аббасов Гурбаналі Гасан Оглу / Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ). К., 2001. Том 1. С. 383.

18. Туранли Ф. Стосунки давньоруської держави Київська Русь з Азербайджаном у ІХ‒Х ст. // Східний Світ (The word of the orient). Київ, 2002. Вип. 1. С.90‒92.

19. Туранли Ф. Міжнародна наукова конференція «Україна‒Туреччина: мінуле, сучасність та майбутнє» 14‒16 травня 2002 р.(Хроніка) / Східний Світ (The word of the orient). К., 2002. Вип. 1. С.164‒165.

20. Туранли Ф.Ґ. Османський документ про дипломатичну діяльність гетьмана Петра Дорошенка / Український Археографічний Щорічник (УАЩ). Київ, 2001. Вип. 5/6. С.334‒340.

21. Туранли Ф. Зовнішньополітична орієнтація уряду Українсько‒козацької держави другої половини XVII ст. за даними турецьких джерел та історіографії / Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. (Інсти¬тут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушев¬ського НАН України). – Київ‒Хмельницький, 2002. Том 8. Ч. І. С.41‒57.

22. Туранли Ф. Україна‒Туреччина: 10 років дипломатичних відносин / –Шлях Перемоги. Київ, 2002 (22 травня, Ч.21, Всеукраїнський тижневик). С. 4.

23. Туранли Ф. До питання історії утворення сучасної Турецької держави / Тези доповідей міжнародної наукової конференції з нагоди 80‒річчя заснування Турецької Республіки. Київ, 2003 (10‒12 листопада ). С.74‒77.

24. Туранли Ф. Спираючись на досвід багатовікової дружби (з інтерн’ю Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Гріголя Катамадзе) // Голос Азербайджану. Київ, 2002 (жовтень ‒ листопад). С.3.

25. Туранли Ф. Збереження миру в світі (з інтерв’ю Надзвичайного та Повноважного Посла Туреччини в Україні Більге Джанкореля) / Голос Азербайджану. Київ, 2002 (жовтень‒листопад). С.4.

26. Халимоненко Г., Туранли Ф. Вивчаємо азербайджанську мову / Голос Азербайджану. Київ, 2002 (жовтень ‒ листопад). С.9.

27. Туранли Ф. Процвітання садів / Голос Азербайджану. Київ, 2002 (грудень). С.5.

28. Халимоненко Г., Туранли Ф. Вивчаємо азербайджанську мову / Голос Азербайджану. Київ, 2002 (грудень). С.8.

29. Халимоненко Г., Туранли Ф. Вивчаємо азербайджанську мову / Голос Азербайджану. Київ, 2003 (березень‒квітень). С.8.

30. Туранли Ф.Ґ. „Краткий исторический очерк Кавказской Албании или Северного Азербайджана: проблемы и перспективы исследований” / Етнокультурное наследие Кавказской Албании (Сборник науковых статей Международной науковой конференции ). Баку, 2001, 21‒24 май. С.49‒53.(Ethnic Cultural Heritage of Caucasian Albania. International Scientific Conference. 21‒24 of may, 2001. P.49‒53).

31. Туранли Ф.Ґ. Лжетрояндовий кущ великовченості… / Український гуманітарний огляд (УГО). К., 2001. Вип. 6. С. 204‒212.

32. Туранли Ф.Ґ. Джерела та особливості османської палеографії / Східні мови та літератури (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка). К., 2001. Вип.5. С.48‒49.

33. Шевченко Т. „Кавказ”. Переклади мовами народів світу. (Підготовка до друку тексту перекладу азербайджанською мовою „QAFQAZ” – Туранли Ф.) К., 2003. С.42‒48.

34. Туранли Ф. Дипломатичні стосунки гетьмана Петра Дорошенка з Високою Портою за даними тюркських джерел / Україна дипломатична (Науковий щорічник). К.: Видруковано в ПЦ «Інтертехнологія», 2001. Вип. 2.С.236‒247. 607 с.

35. Туранли Ф.Ґ. (у співавторстві з проф. Г.Халимоненком та ін.) Система жанрів у літератури Близького та Середнього Сходу. К., 2002. 216 с.

36. Туранли Ф.Ґ. Історія та етнографія Кавказької Албанії (Північного Азербайджану) / Збірник матеріалів Міжнародна наукова конференція 28‒30 травня 2003р. Баку, 2003. (азер. і англ. мовами).

37. Туранли Ф.Ґ. Баку / Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ). Київ, 2003. Том 2. С. 118‒120.

38. Туранли Ф. Ґ. З історії та традиції азербайджанців // Il.if.ua

39. Туранли Ф. Історія Хотина за даними турецьких джерел та історіографії / Збірник наукових статей Міжнародної наукової конференції. Хотин, 2003. С. 74‒82.

40. Туранли Ф. Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови / Східний Світ (The word of the orient). К., 2003. Вип. 4. С.148‒155.

41. Туранли Ф. Роксолана в Стамбулі / Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва (Наукове видання). Івано‒Франківськ, 2003. «Типовіт». С.35‒40.

42. Туранли Ф. Українсько‒Турецькі міждержавні стосунки у середині та другій половині XVII ст.: встановлення союзів, їх значення та наслідки / „Україна‒Туреччина: мануле, сучасність та майбутнє” Збірник наукових статей (за матеріалами міжнародної наукової конференції). Київ, 2004. С.144‒161.

43. Туранли Ф. Стосунки давньоукраїнської держави Київська Русь з Азербайджаном в IX‒X ст. у контексті нової, об’єктивної концепції дослідження історії / „Україна‒Азербайджан: мануле, сучасне, майбутнє” Збірник наукових праць (за матеріалами міжнародної наукової конференції 2001 р.). Упорядник: Туранли Ф.Ґ. К.: Денеб, 2004. С.133‒141. ―208 с.

44. Туранли Ф. Османські джерела про діяльність українських гетьманів / VIII Сходознавчі читання А. Кримського (Тези доповідей міжнародної наукової конференції). К., 2004. (2‒3 червня). С.22‒24.

45. Туранли Ф. Архівний документ султана Ібрагіма про становище козаків та грошову реформу 40‒х років XVII століття / Український Археографічний Щорічник (УАЩ). Київ, 2004. Вип. 8/9. С.477‒481.

46. Туранли Ф. Настя Лісовська – Roxolanus // Міфи і факти, життя та діяльності Роксолани (Матеріали наукової конференції). Івано‒Франківськ ‒ Рогатин, 24 вересня 2004 р. ТМО «Перспектива, 2005». C. 40‒46.

47. Туранли Ф. Османські архівні документи про відбудову Хотина (XVIII ст.) // „Ставчанська битва у 1739 р. у контексті європейської історії XVIII ст.”: Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернівці‒Хотин, 2004. C.13‒18.

48. Туранли Ф. Літописання жанру «v e k a y i n a m e»: проблеми розвитку та функціонування / Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. (Матеріали наукової конференції „Філологія в Київському національному університеті: історія та сучасність” присвяченої 200‒річчію від дня народження М.О. Максимовича). Вип.11. К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2004. С.382‒387.

49. Туранли Ф. Істрія літописання «в е к а ї н а м е» / Мова і література. К., 2004. Вип.72. С.47‒63.

50. Туранли Ф. Міжнародне значення ролі університетів у культурному співробітництві: досвід «Турецького центру інформації та досліджень» / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 50. Ч. І. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. С.297‒300.

51. Туранли Ф. Релігійна толерантність і захист прав людини у міжнародній політиці Високої Порти // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 50. Ч. ІІ. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. С.45‒46.

52. Туранли Ф. Ґ. Агабейзаде Меммед Садиг Оглу / Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ). Київ, 2001. Том 1 (A). С. 136.

53. Ferhat Turanlı / Ферхад Туранли. Divan Edebiyatında Nesir ve Ukrayna Hakkında Bilgiler – Історіографія та відомості про Україну у Палацевій літературі (у літературі дівану) / X Міжнародний літературний турецький симпозіум КІБАТЕК. Статті. К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2005. C.160‒164.

54. Turanlı, Ferhat, XVII. Yüzyıl Türk Kaynaklarına Göre Osmanlı ‒ Lehistan ‒ Ukrayna ‒ İlişkileri / Türk Tarih Kurumu (Ankara / Türkiye), Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:157. Temmuz‒Ağustos (2005), s.205‒210.

55. Туранли Ф. Використання у ЗМІ державної мови як чинника утвердження української незалежності / Освіта (Всеукраїнський громадсько‒політичний тижневик). Матеріали міжнародної науково‒практичної конференції, присвячену проблемам державної мови. К., 2005. № 21‒22. С.14.

56. Туранли Ф. Ґ. Османські Архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) // «Джерела з історії Хотина»: Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернівці‒Хотин, 2005. C.

57. Туранли Ф.Ґ. Османська палеографія у контексті розвитку турецької писемності // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. До ювілею Яреми Полотнюка. Вип., 36. Львів, 2005. С. 268‒272. 310 с.

58. Туранли Ф. Автор перекладу і тлумачення тексту розділу: Історія Хана Іслама Гірая Третього (З «Книги походів») Киримли Хаджі Мехмед Сена’ї; науковий консультант / Молитва ластівок (кримтатар. мов. «Къарылгъачлар дуасы»). Антологія кримськотатарської прози // Упорядники: Микола Мірошниченко, Юнус кандим. Книга І. Київ «Етнос», 2005. С.74‒97.

59. Туранли Ф. Автор перекладу і тлумачення тексту розділу: Девлет Герай про далеку й велику країну русів (Уривок з твору «Сім планет з повідомлень про країну татар») Сеїд Мухамед Риза (XVIII ст.); науковий консультант / Молитва ластівок (кримтатар. мов. «Къарылгъачлар дуасы»). Антологія кримськотатарської прози // Упорядники: Микола ниченко, Юнус кандим. Книга І. Київ «Етнос», 2005. С.116–118.

60. Кемаль Озджан, Ферхад Туранли. Козацький чинник у зовнішній політиці Високої порти: встановлення українсько‒кримського союзу середини ХVІІ ст., його значення та наслідки / К. Озджан, Ф. Туранли // Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Східний Світ (The word of the orient). Київ, 2005. Вип. 4. С.53 ‒ 59.

61. Туранли Ф. Уруми, хто вони? / Київський університет (газета Київського національного університету імені Тараса Шевченка). № 1. (2108) січень 2006 р. С. 4.

62. Туранли Ф. Уруми: історія, мова та культура / Збірник матеріалів наукової конференції. 18 квітня 2006 р. (подано до друку).

63. Туранли, Ф. Міжнародне значення ролі університетів у культурному співробітництві між Україною та Туреччиною / Українсько‒турецькі відносини: Матеріали міжнародної конференції / За ред. М.О. Воротнюк. – Наукове видання. Одеса: Видавництво ПП «Фенікс», 2006. С. 139–145. 152 с.

64. Туранли Ф. Архівні документи про життя професора М. С. Агабекзаде / Збірник матеріалів наукової конференції 29 вересня 2006 р., м. Львів (подано до друку).

65. Туранли Ф. Уруми: історія, мова та культура / Х Сходознавчі читання А. Кримського присвячені 135‒річчю від дня народження А. Ю. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (5‒6 жовтня 2006 р.). К., 2006. С.163‒165.

66. Туранли Ф. Львівські архівні документи про військово‒політичні відносини між Україною, Польщею та Османською Туреччиною у другій половини XVII ст. / Збірник матеріалів наукової конференції 13‒14 грудня 2006 р. з нагоди 80‒ліття професора Ярослава Дашкевича, м. Львів (подано до друку).

67. Туранли Ф. У палацовій літературі (у літературі дивану) історіографія та відомості про Україну / Збірник матеріалів Першої міжрегіональної наукової конференції «Проблеми вивчення та викладання східних мов та літератур». Дніпропетровськ, 2006. С.94‒98.

68. Туранли Ф. Приазовські греки: історико – етнографічна ретроспекція / Міжнародна науково‒практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у XVIII‒XXI ст.». Збірник матеріалів конференції. Маріуполь, 2007р., 21‒23 травня. С.208‒211.

69. Туранли Ф. Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) / Збірник матеріалів «Проблеми Балканістики, Сходознавства та Міжнародних відносин». Національна Академія Наук України, Інститут Історії України. Київ, 2007. С.226‒234.

70. Turanly F., Ozdzan K. Ottaman Arshival Dokuments Relating to International Relations and the Rekonstrution of Hotyn (XVIII Century) / “Silva rerum” A Collection of Scholarly Papers to honour professor A Pernal (Canada). – Lviv, 2007. Lyterary Agenscy PIRAMIDA. P.426‒442. 520 p. (Туранли Ф., Озджан К . Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина ( XVIII ст.) / Збірник наукових праць на пошану професора А.Перналя (Канда). Львів, 2007. Літературна Агенція ПІРАМІДА. С.426‒442.520 с. УДК 930 (71) (092) (082) + 001 (082).

71. Туранли Ф. Монгольська культура та історія в дослідженнях Василя Бартольда / Україна‒Монголія: 800 років у контексті історії: зб. наук. праць. НАН України, Нац. б‒ка України ім. В.І. Вернадського. К., 2008. С.52‒55. 142 с. УДК 94 (477) (06)+94 (517.3) (06).

72. Туранли Ф. Слово про вчителя. З нагоди 80-річчя академіка Володимира Грабовецького / На вівтар історії України: Ювілейний збірник наукових праць на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В.Грабовецького. Івано‒Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008 р. С. 66‒68. 564 с.; фотоіл.

73. Туранли Ф. Ґ. Алієв Талят Мусеїб Оглу (Əliyev Tələt Museyib Oğlu) / Енциклопедія Сучасної України. Том 8 (Дл‒Дя), Додаток А‒ Ґ. Київ, 2008. С. 609.

74. Туранли Ф. Роксолана в Стамбулі / Історико‒краєзнавчий збірник. Івано‒Франківськ, 2008р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. С.32‒34. 96 с.

75. Туранли Ф. Методологічні проблеми дослідження османської історії / Матеріали міжнародної наукової конференції «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» (28‒30 травня 2008 р.). Національний університет «Києво‒Могилянська академія». К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2009. С.269‒281. 328 с.

76. Ferhat Turanlı. XVII yy. Türk kaynaklarına göre Osmanlı-Lehistan-Ukrayna ilişkileri/Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет: Халықаралық ғылыми‒теориялық конференция материалдары. әл‒Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Қазақ филологиясы кафедрасы, профессор Берікбай Сағындықұлының 70 жылдығына арналады. Алматы қ., Ы. Алтынсарин атындағы ғылыми‒зерттеу академясының баспаханасы, 2009. Б. 65‒70. 684 б.

77. Туранли Ф. Османсько‒тюркська палеографія у контексті розвитку писемності // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії, 2009. № 37. С. 90‒92.

78. Туранли Ф. Кримська війна у 1854‒1856 роках: передісторія, дипломатія, документи / Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики: (Пам’яті Омеляна Пріцака) / відп. ред. В.В. Лучик. К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. С.202‒210. 246 с.

79. Turanlı Ferhat. Divan Edebiyatında Nesr ve Ukrayna Hakkında Bilgiler / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi. № 1 (06). Bakı, 2010, May. S.16‒17.

80. Туранли Ф. Добрим словом і Божою благодаттю / ОСВІТА (Всеукраїнська громадсько‒політичний тижневик), № 5‒6 (5388‒5389), 20‒27 січня 2010 р., С.11.

81. Туранли Ф. Історія турецької літератури по ‒ українському / Институт стратегического анализа нарративных систем (ИСАНС) L’institut de l’analyse strategique des systemes narratifs (IASSN) Інститут стратегічного аналізу наративних систем (ІСАНС). / К., 2010. www.narratif.narod.ru/turanly02.htm

82. Туранли Ф. У блакитний тюльпан закоханий… / Літературна Україна (щотижнева газета. Орган правління Національної спілки письменників України) від 16 вересня 2010 р., 33 (5365). С.6.

83. Туранли, Ф. Тюркські джерела до історії України. К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К.: 2010. 368 с. (умов. друк. арк. 21, 38).

84. Туранли Ф. Мислитель епохи / Лицар духу. Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу. Наукове популярне видання. Львів, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2011. С.110–113. 144 с. + 16 с. кольор. іл.

85. Туранли Ф. Ґ. Архівні документи до історії України: проблема методології дослідження / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 53 (Збірник наукових праць на пошану Яреми Полотнюка (75). Львів, 2011. С.55−65.

86. Туранли Ф. Ґ. Становище козаків за даними літопису Наїми / XV Сходознавчі читання А. Кримського (До 140‒річчя А. Ю. Кримського та 20‒річчя Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ: 20–21 жовтня 2011 р. С. 240–242. 255 с.

87. Туранли Ф. Ґ. Особливості написання давньотюркських текстів / Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії. Київ, 2011. Вип. 43. С. 91–95.

88. Туранли Ф. Ґ. “Східне питання”: причини та наслідки Кримської війни (1854−1856 рр.) в турецькій історіографії / Ферхад Ґардашкан Оглу Туранли // – Східний Світ (The word of the orient). Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. Київ, 2011. Вип. 4. С.47−54.

89. Туранли Ф. Ґ. Стосунки України з Кримським ханством, Високою Портою та Річчю Посполитою / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: ВІЗ УАН, 2012. Випуск 61 (№ 6). С.22‒30. 762 с.

90. Туранли Ф. Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. / Ферхад Ґардашкан Оглу Туранли // Схід і діалог цивілізацій / Упорядники: О. Д. Василюк, Н. М. Зуб. К.: Ін.‒т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2012. С. 370 ‒ 3780. 436 с.

91. Туранли Ф. Ґ. Літопис «Історія зброєносця / سلحدار تاريخى» Финдиклили як джерело вивчення історії України / XVІ СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ: 11 жовтня 2012 р. С. 67‒68. 161 с.

92. Туранли Ф. Ґ. Принцип толерантності як важливий чинник в інтегрованому освітньому середовищі: методологічний аспект // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Університет «Україна», 2012. С.87. 494 с.

93. Туранли Ф. Ґ. “Українське питання” в Карловецькому договорі (1699 р.): турецька ретроспекція / Східний Світ (The word of the orient). Вип. 3. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ. Київ, 2012. С.32‒40.

94. Туранли Ф. Ґ. Україна–Орієнт: тюркологічні студії / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К.: ВІР УАН, 2013. Випуск 70 (№ 3). УДК 94 (477). С. 234 – 241. 908 с.

95. Туранли Ф. Ґ. Проблеми інтерпретації арабогррафічних тюркських текстів: методологічний погляд // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії. Київ, 2013. Вип. 50. С. 95 – 101.

96. Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу. Україна–Азербайджан: взаємини в історичному аспекти (Ukraine–Azerbaijan: Relations in the historical aspect) / Ф. Ґ. Туранли // – Лідер двох епох (Leader of two epochs) / Упорядники: Анатолій Денисенко, Василь Туркевич, Любов Шпаковськи. Київ, 2013. С. 186 – 196. 189 с.

97. Turanly, Ferhad. Türk-Salawýan Gatanşyklarynyň Taryhy Çeşmesi /F. Turanly /«Mahmyt Pälwan we XIII asyr türkmen medeni durmuşy» atly halkara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyany (Історичні джерела про тюрксько-слов’янських взаємин / «Махмуд Палван і культурне життя туркмен у ХІІІ століття». Матеріали міжнародної наукової конференції (18–19 вересня 2013 р.). Daşoğuz / Türkmeistan. A.: Ylym, 2013. 356 sah. S.20 (туркмен. м.); P. 129 (англ. м.); С. 240–241 (рос. м.). UOK 82+391/395 M 17.

98. Туранли Ф. Ґ. Джерелознавство в методології тюркологічних досліджень історії України / Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на прозі XXI ст.: матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85–літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 грудня 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. Львів: Б. в., 2013. С. 182–187. 304 с. (Львівські історичні праці. Матеріали засідань і конференцій. Вип. 2).

99. Туранли Ф. Ґ. Козацька доба в історії України та її стосунки з Кримським ханством, Портою згідно з тюрксько-османськими літописами / Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії: тези доповідей Міжнародної наукової конференції з нагоди 90–річчя Турецької Республіки (16–18 жовтня 2013 р., м. Київ) / Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. XVII сходознавчі читання А. Кримського. Київ – 2013. С.71‒72. 95 с.

100. Туранлы Ф. Проблема междукультурного диалога в многонациональном обществе и поиски способов её решения / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi. № 13. Bakı, 2013, Dekabr. S.12‒13. 60 s.

101. Turanly, Ferhad. Situation with studying the history of the Ukrainian Cossack State using the Turk-Ottoman sources (Osamanlı Türk kaynaklarına göre Ukrayna Kаzak dönemi tarih çalışmaları) / F. Turanly // Karadeniz İncelemeler Dergisi (Journal of Black Sea Studies). ― Sayı (Number) 15. Trabzon ‘Serander’ / Türkiye, 2013. S. 205‒232. 246 s.

102. Turanly Ferhad, The problem of an intercultural dialogue in a multicultural society and searching for means of its solving / Materials of the Baku International Humanitarian Forum / Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları (31 oktyabr – 1 noyabr 2013-cü il). Bakı: “Şərq-Qərb”, 2014. 2 cilddə, I cild. pp. 292–295. 368 səh.

103. Туранли Ф. Ґ. Стосунки Української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами / Східний Світ (The word of the orient). Вип. 2. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2014. С.82‒90.

104. Туранли Ф. Ґ. До питання про тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства / XVIII Сходознавчі читання А. Кримського. / Тези доповіді. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2014 р. С. 39‒41.

105. Туранли Ф. Ґ. Тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства / Сходознавство. № 68. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2014 р. С. 153 ‒ 160. 192 с.

106. Туранли Ф. Ґ. Історичні умови виникнення та характеристика арабографічних тюрксько-осмаських рукописних документів / XIХ Сходознавчі читання А. Кримського. До 120-річчя від дня народження А. П. Ковалівського / Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2015 р. С. 12‒14. 100 с.

107. Туранли Ф. Кримськотатарські писемні пам’ятки як джерело з історії України козацької доби / Україна–Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: Вид. друге, доповнене / В.І. Сергійчук, Н.О. Татаренко та ін. К. : Укр. Писменник, 2015. С. 49–61.

108. Туранли Ф. Турецький вектор у диломатичній діяльності українських гетьманів / Ferhad Turanlı, Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500–1800) / Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500–1800 рр. / International Symposium On The Reliations Between Turkey And Ukraine: The Qazaq Period (1500-1800). Bildiriler. Edütörler: Volodımir Melnik, Mehmet Alpagru, Yücel Öztürk, Ferhat Turanlı, Muhammed Bilal Çelik, İstanbul, Çamlıca, 2015, s. 611–626, 820 s., 2 resim.

109. Туранли Ферхад. Військові походи та «козацьке питання» в турецько-польських мирних договорах (XVII–XVIII ст.) / Чорноморська Минувшина: Записки відділу історії козацтва на Півдні України / під ред. Смолій В. А. Вип. 10. Одеса: Бондаренко М.О., 2015. С.48–55. 118 с.

110. Туранли Ф. Ґ. Відомості з османсько-турецьких писемних джерел про Україну середини XVII століття / Ферхад Ґардашкан Оглу Туранли // XХ Сходознавчі читання А. Кримського. До 145-річчя А. Ю. Кримського та 25-ї річниці Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України / Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 17–18 червня 2016 р. С. 20‒21. 82 с.

111. Туранли Ф. Ґ. Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах / Ферхад Ґардашкан Оглу Туранли // Східний Cвіт. Вип. 1. ― Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2016. С. 36‒46. 164 с.

112. Туранли Ф. Ґ. Проблеми вивчення еволюції арабографічної тюрксько-османської писемності / Маґістеріум. Вип. 62. Мовознавчі студії. Національний університет «Києво-Могилянська академія», К. : 2016. С. 89–95. 112 с.

113. Туранли Ф. Ґ. До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України / Сходознавство. Вип. 75–76. К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2016. С. 142‒154. 208 с.

114. Tuanlı, F. Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu – III, Özet Kitapçığı, Kocaeli Üviversitesi, Türkiye, 25-26-27 Mart 2016, s. 57–58.

115. Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) / Фергад Ґардашкан Оглу Туранли. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 606 с.

116. Turanly, Ferhad, Problems of Studying the Crimean-Tatar Manuscripts of the Cossack Period on the Ukrainian-Turkish Relations, Vakanüvis International Journal of Historical Researches, vol. 2, no. 1, Sakarya / Turkey, Mart 2017, pp. 218–244.

117. Turanly, Ferhad, Evolution of the Turkish Language in the Ottoman Chronicle Tradition, Vakanüvis International Journal of Historical Researches, vol. 2, no. 1, Sakarya / Turkey, March 2017, pp. 245–270.

118. Turanlı, Ferhad, Development of the Ukrainian Cossacks and Activities of Dmytro Vyshnevetsky According to the Data from Turkish Written Sources and Historiography, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), Cilt / Volume: 12, Sayı / Issue: 1, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkiye, Yıl / Year: 2017, pp. 59–81.

119. Туранли Ф. Ґ. Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови / Маґістеріум. Вип. 66. Мовознавчі студії. Національний університет «Києво-Могилянська академія», К. : 2017. С. 89–95. 100 с.

120. Туранли Ф. Внесок азербайджанських інтелектуалів у розвиток культури та науки України. Мугаммед Садик Агабекзаде (1865–1944) // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: наук. зб. / Упоряд.: доц., к.і.н. О.Р. Купчик, к.і.н. Л. В. Шпаковськи. Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. С.116–122. 235 с.

121. Туранли Ф. Дипломатична діяльність українських гетьманів: чорноморський вектор / Ф. Туранли // Європейські історичні студії: науковий журнал. № 7. К., 2017. С. 125–149. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: <nowiki>http://eustudies.history.knu.ua/wp-content/uploads/2017/08/7_nomer_YEIS-21-8-17.pdf</nowiki>

122. Туранли Ф. Українські козаки: походи на південні береги Чорного моря / Ф. Туранли // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Історичні науки. Випуск 118 (№ 3). К. : Вид. «Гілея», 2017. С. 7–17.

123. Туранли Ф. Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких козаків / Ф. Туранли // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Серія : Історія. Вип. 36. Одеса: Вид. «Екологія», 2017. С. 200–224.

124. Калакура Ярослав, Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Кам’янець-Подільська воєнна кампанія султана Мехмеда IV гетьмана Петра Дорошенка: історіографія та джерела // Проблеми історії країн Центральної і Східної Європи: збірник наукових праць / [редкол.: В.С. Степанков (гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск 6: На пошану професора Л.А. Коваленка. С. 161–182. 344 с.

125. Туранли Ф. До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України / Ф. Туранли // Сходознавство. Вип. 75–76. К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2016. С. 142‒154. 208 с.

126. Туранли Ф. Гетьман Іван Виговський: чорноморський вектор зовнішньої політики / ХХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України / 17–18 листопада 2017 р. / Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 17–18 листопада 2017 р. С. 46–47.

127. Туранли Ф. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. / ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. № 2 (133). К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. С. 73–83.

128. Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI — перша чверть XVIII століття) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ― історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2017. 40 с.

129. Turanlı, Ferhat, Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Походи запорозьких козаків на південні береги Чорного моря, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu – III, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, 2017, s. 703–722.     http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12689  

130. Turanlı Fərhad, Davamalı və hərtərəfli inkişafı təmin edən ən güclü vasitə / Gələcəyimizə sərmayi yatırımı: davamalı və hərtərəfli inkişaf yoludur. VІ Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu “Yeni Dünya və Yeni İnsan Formalaşdıraq: Yaradıcılıq və İnsan İnkişafı”, Bakı, 25–26 Oktyabr, 2018-сi іl.

131. Turanly Ferhad, Reflection of the history of the Crimean ulus in the Crimean Tatar, Turkish written sources and historiography / Congress of International Eastern European Studies: Concepts, Sources and Methodology, that will be held at Taras Sevchenko National University of Kyiv- Ukraine on 21 – 23 September, 2018.

132. Туранли Ф. Внесок азербайджанської діаспори у розвиток української науки та культури / Кавказознавчі читання: збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару. Присвячується 100-річчю АДР та 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Азербайджанською Демократичною Республікою та Українською державою / Упоряд.: доц., к. і. н. О. Р. Купчик, к. і. н. Л. В. Шпаковськи. Орг.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет; співорг.: Інститут кавказознавства НАН Азербайджану. Ніжин: вид-во Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2018. С. 139–147.

133. Туранли Ф. Султанша Хасекі Гюррем: становище в палаці Топкапи і роль у політиці Оттоманської Порти / Науковий семінар. Інститут ім. Юнуса Емере в Києві (Посольства Республіки Туреччина в Україні). 2018 р.

134. Turanlı Fərhad, Azərbaycan Diasporasının Ukrayna Təhsil və Elminin İnkişafında Göstərdikləri Fəaliyyətlər. Dünya Azərbaycanlıları: Tarix Və Müasirlik. III Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri / World Azerbaijanis: History and Modernity International Scientific Conference, Abstracts. Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi, Bakı, “Turxan” NPB, 2018, S. 39–40, 128 səh.

135. Turanly Ferhad, Reflection of the History of the Crimean Ulus in the Crimean-Tatar and Turkish written sources and Historiography / Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies // Congress of International Eastern European Studies (CIEES). Kiev-Ukraine, 2018, pp.137–148, 657 p.

136. Туранли Ф. Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. № 1 (140). ISSN 1728-2640. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2019. С. 6 –68. https://visnyk.history.knu.ua/eng/archive/2019/140-eng/11-turanly-140
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16155

137. Turanly Ferhad. Karlovice  Treaty  Of  1699:  Reasons  For  That  And  Its Consequences / Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies // Congress of International Eastern European Studies (CIEES). Skopje / North Macedonia (Üçüncü Uluslararası Doğu Avrupa Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı / Proceedings Of The 3rd Congress Of International Eastern European Studies (CIEES-2019), Sakarya / Turkey, 2019, pp. 395–420, 481 p.  http://www.piees.org/wp-content/uploads/2019/12/ciees-2019-Bildiri-kitab%C4%B1.pdf

138.  Turanly F. (2019). The military cooperation between the Crimean Khanate and the Zaporozhian Host in the second quarter of the XVIIth century. Shidnoyevropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 11, 39‒55. DOI: 10.24919/2519-058x.11.170699 (Збірник включено в міжнародні бази даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Index Copernicus (ICV 2016 50.70; 2017 71.75). http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/170699

139.  Turanlı Ferhat, The Chyhyryn Military Campaign of the Turkish Army in Right-Bank Ukraine: Causes and Historical Consequences, Turkish Journal of History, No 70, Vol. 2, İstanbul 2019, pp. 37–50, 142 p. DOI: 10.26650/TurkJHist.2019.18007 (Турецький історичний журнал індексується в TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, зокрема в міжнародній наукометричній базі Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI) і EBSCO Historical Abstracts). https://tjh.istanbul.edu.tr/en/yazi/10-26650-turkjhist-2019-18007-4F0056006D0072006500430057004800580047006B003100

140. Туранли Ф. Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. № 1 (140). ISSN 1728-2640. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2019. С. 61 – 68.

141. Turanlı, Ferhat, Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Походи запорозьких козаків на південні береги Чорного моря, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu – III, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, 2017, s. 703–722.     http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12689  

155. Туранли Фергад : бібліографічний покажчик / уклад. Юлія Суховець. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. 76 с. : іл.

156. Туранли Ф. Ґ. Чигиринський похід турецької армії на Правобережну Україну: причини та його історичні наслідки // Туранли Фергад : бібліографічний покажчик / уклад. Юлія Суховець. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. С. 17–31.  76 с. : іл.

157. Туранли Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) : монографія. Вид. друге, виправ. і допов. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. 622 с.

158. Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Теоретична модель дослідження староукраїнських і старотурецьких рукописних документів // До 150-річчя від дня народження академіка А.Ю. Кримського : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 19–20 жовтня 2021 року). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.78–81. 270 с.

159. Turanly F. (2022). Sultana Haseki Hiurrem: Her Status In Topcapy Palace and Role in the Policy of the Ottoman Porte // Shidnoyevropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 24,  24–35.  DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058X.24.264752 http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/264752


Праці, опубліковані фахових
виданнях, які включені в міжнародні бази даних
(Web of Science, Index Copernicus, EBSCO Historical Abstracts,
TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin)

1.  Turanly F. (2019). The military cooperation between the Crimean Khanate and the Zaporozhian Host in the second quarter of the XVIIth century. Shidnoyevropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 11, 39‒55. DOI: 10.24919/2519-058x.11.170699 (Збірник включено в міжнародні бази даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Index Copernicus (ICV 2016 50.70; 2017 71.75). http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/170699
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16168

2.  Turanlı Ferhat, The Chyhyryn Military Campaign of the Turkish Army in Right-Bank Ukraine: Causes and Historical Consequences, Turkish Journal of History, No 70, Vol. 2, İstanbul 2019, pp. 37–50, 142 p. DOI: 10.26650/TurkJHist.2019.18007 (Турецький історичний журнал індексується в TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, зокрема в міжнародній наукометричній базі Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI) і EBSCO Historical Abstracts). https://tjh.istanbul.edu.tr/en/yazi/10-26650-turkjhist-2019-18007-4F0056006D0072006500430057004800580047006B003100
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16866

та ін. Автор 150 наукових праць, опублікованих в Україні та за кордоном.

E-ресурси праць:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NN9AaYIAAAAJ&hl=uk
https://independent.academia.edu/FerhadTuranl%C4%B1
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12193/discover

Виноски:
https://www.ukma.edu.ua/images/docs/cv/Turanly.pdf;
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12193/discover?rpp=10&etal=0&query=Turanly&group_by=none&page=1
https://www.facebook.com/ferhad.turanly
http://eustudies.history.knu.ua/wp-content/uploads/2017/08/7_nomer_YEIS-21-8-17.pdf
https://independent.academia.edu/FerhadTuranl%C4%B1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NN9AaYIAAAAJ&hl=uk
https://twitter.com/Oguz_Ferhad

turanly@yahoo.com, ferhadturanly@gmail.com

сл. тел. :  (+38044) 425-4049
факс :   (+38044) 463-6783
моб.: (+380 67) 703 72 94, (+380 93) 029 86 71

Skype:  ferhad_ua

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Господи, розпороши ті народи, що бажають війн! / Господи, распыли те народы, которые желают войн! / Lord, disperse those nations that want wars! / Domine, disperge gentes istas, quae bella desiderant! / Κύριε, διασκόρπισε τα έθνη που θέλουν πολέμους!/ Signore, disperdi quelle nazioni che vogliono le guerre! / ¡Señor, dispersa aquellas naciones que quieren guerras! / Seigneur, disperse ces nations qui veulent des guerres! / Herr, zerstreue jene Nationen, die Krieg wollen!/ אדוני, פזר את העמים האלה שרוצים מלחמות! / Ya Rəbb, müharibə istəyən millətləri dağıt! / Uram, oszlasd szét azokat a nemzeteket, amelyek háborúkat akarnak! / Herra, hajota kansat, jotka haluavat sotia! / اے رب، ان قوموں کو منتشر کر دے جو جنگیں چاہتی ہیں!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
* ИЗНАЧАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ - ПРЕДРАССВЕТНЫЕ ЗЕМЛИ - ХАЙБОРИЙСКАЯ ЭРА - МУ - ЛЕМУРИЯ - АТЛАНТИДА - АЦТЛАН - СОЛНЕЧНАЯ ГИПЕРБОРЕЯ - АРЬЯВАРТА - ЛИГА ТУРА - ОЛИМПИЙСКИЙ АКРОПОЛЬ - ЧЕРТОГИ АСГАРДА - СВАСТИЧЕСКАЯ КАЙЛАСА - КИММЕРИЙСКАЯ ОСЬ - ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ - СВЕРХНОВАЯ САРМАТИЯ - ГЕРОИЧЕСКАЯ ФРАКИЯ - КОРОЛЕВСТВО ГРААЛЯ - ЦАРСТВО ПРЕСВИТЕРА ИОАННА - ГОРОД СОЛНЦА - СИЯЮЩАЯ ШАМБАЛА - НЕПРИСТУПНАЯ АГАРТХА - ЗЕМЛЯ ЙОД - СВЯТОЙ ИЕРУСАЛИМ - ВЕЧНЫЙ РИМ - ВИЗАНТИЙСКИЙ МЕРИДИАН - ЗЕМЛЯ ТРОЯНЯ (КУЯВИЯ, АРТАНИЯ, СЛАВИЯ) - РУСЬ-УКРАИНА - МОКСЕЛЬ-ЗАКРАИНА - ВЕЛИКАЯ СВИТЬОД - ВЕЛИКАЯ БЬЯРМИЯ - ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ - КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА - СВОБОДНЫЙ КАВКАЗ - ВОЛЬГОТНА СИБИРЬ - ИДЕЛЬ-УРАЛ - СВОБОДНЫЙ ТИБЕТ - АЗАД ХИНД - ХАККО ИТИУ - ТЭХАН ЧЕГУК - ВЕЛИКАЯ СФЕРА СОПРОЦВЕТАНИЯ - ИНТЕРМАРИУМ - МЕЗОЕВРАЗИЯ - ОФИЦЕРЫ ДХАРМЫ - ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ - ДВЕНАДЦАТЬ КОЛОНИЙ КОБОЛА - НОВАЯ КАПРИКА - БРАТСТВО ВЕЛИКОГО КОЛЬЦА - ГРЯДУЩИЙ ЭСХАТОН *
«Традиция - это передача Огня, а не поклонение пеплу!»