Олег Гуцуляк: Націоналізм - це вища форма патріотизму

Патріотизм передбачає лише захист свого (отриманого від предків; формула: «Спирайся на досвід попередників і ти переможеш. Або, принаймні, не програєш»; «так треба» або «так батьки жили»).

Націоналізм - це переведення спадку предків в нову, більшу якість (бо досвід попередників, що пов’язаний з тисячолітнім рабством, з покірною вдачею «маленьких людей», в нових умовах себе не виправдовує, а тому молодим, "новим людям" не потрібний).

Це як в притчі про талант (Мф. 25:14-30): патріотизм зариває їх у землю для зберігання, а націоналізм - примножує, пускаючи їх у діло.

Так, першою націоналісткою й стала Жанна д'Арк, бо проголосила гасло не "За короля!" (тобто представника певної династії, що йде від предків), а "За милу Францію!" (Pour la belle France!). Ось про яку "красу, яка врятує світ", говорив Ф. Достоєвський.

Так, першими націоналістами стали митці італійського Відродження, які почали зображати людське тіло не з канонами Романської епохи, а так, як воно є прекрасне, у природі (бо так до них зашепотіли фрески Великої Античності). Так, націоналістами стали діячі німецької Реформації, які відмовилися від нав'язаного традицією предків посередника між людиною і Богом і "вийшли на прямий контакт", бо так все гучніше волали до них Великі Спокусники з трансцендентних світів...

Так, "нових людей", націоналістів може й "занести не туди", так, іноді можна втратити навіть те, що отримав як "стартовий капітал" ("заповіт предків"), піддавшись намовам Великого Друга (Порадника, Спокусника).

Але, як відомо, no risk, no success. Так розвивається людська цивілізація.

----------------

Национализм - это высшая форма патриотизма

Патриотизм предполагает лишь защиту своего (полученного от предков; формула: «Опирайся опыт предшественников и ты победишь. Или по крайней мере не проиграешь», «так надо» или «так родители жили»).

Национализм - это перевод наследства предков в новое, большее качество (ибо опыт предшественников, связанный с тысячелетним рабством, с покорной нравом «маленьких людей», в новых условиях себя не оправдывает, а потому молодым, "новым людям" не нужен) .

Это как в притче о таланте (Мф. 25: 14-30): патриотизм зарывает его в землю для хранения, а национализм - умножает, пуская его в дело.

Так, первой националисткой и стала Жанна д'Арк, потому провозгласила лозунг не «За короля!" (то есть представителя определенной династии, идущей от предков), а "За прекрасную Францию!" (Pour la belle France!). Вот о какой "красоте, которая спасет мир", говорил Ф. Достоевский.

Так, первыми националистами стали художники итальянского Возрождения, которые начали изображать человеческое тело не по канонам Романской эпохи, а так, как оно есть прекрасно, в природе (ибо так к ним зашептали фрески Великой Античности). Так, националистами стали деятели немецкой Реформации, которые отказались от навязанного традицией предков посредника между человеком и Богом и "вышли на прямой контакт", потому что так все громче кричали к ним Великие Соблазнители с трансцендентных миров ...

Да, "новых людей", националистов может и "занести не туда", так, иногда можно потерять даже то, что получил как "стартовый капитал" ("завещание предков"), поддавшись уговорам Великого Друга (Советника, Искусителя).

Но, как известно, no risk, no success. Так развивается человеческая цивилизация.

2 комментария:

  1. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
  2. Стаття "Націоналізм - це вища форма патріотизму" професора Олега Гуцуляка є актуальною. Міркування і тлумачення автора стосовно понять патріотизм і націоналізм носить логічний характер і вартує уваги.

    ОтветитьУдалить

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...